Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.

Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:

·  нотурар жойларни ижарага бериш;

·  кундалик эхтиёж маҳсулотларини ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  курилиш, курилиш лойихалаштириш ва таьмирлаш ишларини амалга ошириш;

·  курилиш махсулотларини ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  халк истеъмоли молларини ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  полиэтилен махсулотларидан кадоклаш материаллари ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  воситачилик, савдо воситачилиги, савдо-харид фаолияти;

·  улгуржи ва чакана савдо фаолияти билан шугулланиш;

·  савдо марказлари, савдо уйлари ва савдо ярмаркалари ташкил этиш;

·  нефть ва ёнилги-мойлаш махсулотлари билан улгуржи ва чакана савдо фаолиятини амалга ошириш;

·  чанкок босар, спиртли ва вино махсулотлари билан улгуржи ва чакана савдо фаолиятини амалга ошириш;

·  тижорат, дилер, лизинг ва маркетинг фаолиятини амалга ошириш;

·  янги ва тасарруфда бўлган автомашиналар, ўзи юрар техникалар ва эҳтиет қисмлар билан улгуржи ва чакана савдо фаолияти амалга ошириш;

·  озиқ-овқат махсулотларини ишлаб-чикариш, кайта ишлаш ва сотиш;

·  умумий овкатланиш шахобчалари ташкил этиш ва хизмат курсатиш;

·  хар хил турдаги пластмасса махсулотлари ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  пластмасса трубалари, шлангларини ва полимер махсулотларини ишлаб-чикариш ва сотиш;

·  пластик поллар, пластик махсулотлар ишлаб-чикариш, сотиш ва уларни ламинация килиш;

·  кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш ва сотиш;

·  кишлок хужалиги махсулотларини саноатда кайта ишлаш, куритиш, кадоклаш;

·  кишлок хужалиги техникаларининг эҳтиёт кисмлари билан улгуржи-чакана савдо фаолиятини амалга ошириш;

·  пахта, тамаки, жун ва чарм тери махсулотларини ишлаб чикариш, тайерлаш, кайта ишлаш ва сотиш;

·  дорихоналар ташкил этиш, дори дармон, фармацевтика ва фармакология препаратларини ишлаб чикариш ва улар билан улгуржи-чакана савдо фаолиятини амалга ошириш;

·  турли хилдаги автомобил ва узи юрар механикаларга техник хизмат курсатиш;

·  компьютер ва мураккаб электрон техникалар билан улгуржи ва чакана савдо фаолиятини амалга ошириш, уларни таьмирлаш ва техник хизмат курсатиш;

·  кимматли когозлар бозорларида катнашиш, воситачилик фаолиятини амалга ошириш, кимматли когозларни чикариш, сотиб олиш ва сотиш;

·  мехмонхоналар ташкил этиш, мехмонларни кабул килиш ва уларга хизмат курсатиш;

·  корхона эхтиежлари учун Узбекистон Республикаси худудида ва чет элларда кадрлар укитиш ва уларга хизмат курсатиш;

·  туризм фаолиятини амалга ошириш, Республикада, чет элда туристик саёхатлар ташкил этиш, саёхатчилар хужжатларини расмийлаштиришда амалий ёрдам курсатиш, уларни юбориш, кабул килиш ва хизмат курсатиш;

·  ахолига маиший хизмат курсатиш марказларини ташкил этиш ва маиший хизмат курсатиш

·  енгил ва юк автомашиналарнинг олди-сотдисини амалга ошириш, уларнинг бозорини ташкил килиш;

·  куп каватли уй-жойларни, котеджларни, якка тартибдаги уй-жойларни куриш, лойихалаштириш, сотиш;

·  ахолига тиббий хизмат курсатиш марказларини ташкил килиш, хизмат курсатиш;

·  турли хилдаги хизматларни амалга ошириш.

·   қонунчиликда белгиланган бошқа фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин.